TEORIE 

PROČ DĚTI POTŘEBUJÍ
SVOBODNOU HRU?

SVOBODNÁ HRA ROZVÍJÍ

UČENÍ

Svobodná hra je nejpřirozenější forma UČENÍ
Prozkoumává svět i naše možnosti.
Rozvíjí strukturu našeho mozku.

SPOKOJENOST

Svobodná hra dává dlouhodobou SPOKOJENOST.
Vede k radosti a štěstí.
Je jiskrou života, opakem nudy.

UVOLNĚNÍ

Svobodná hra UVOLŇUJE přetlaky.
Volná hra je lék bez vedlejších účinků.
Vypouští napětí i zlost.

UMĚNÍ

Svobodná hra je sestrou UMĚNÍ.
Podporuje tvořivost a kreativitu.
Když si hraje dospělý, říkáme mu umělec.

PŘÁTELSTVÍ

Svobodná hra je brána k PŘÁTELSTVÍ.
Spojuje nás s druhými.
Rozvíjí naše sociální dovednosti.

SEBEDŮVĚRA

Svobodná hra podporuje u dětí plánování vlastních cílů, odhad co opravdu dokáží i chuť překonávat překážky.

A mnohem víc...

DĚTI JSOU ODBORNÍCI NA HRANÍ, JEN POTŘENBUJÍ NAŠI DŮVĚRU A PROSTOR A ČAS. 

SEZNAMTE SE 

Lidé, kteří objevili sílu "obyčejné" dětské hry

Fraser BROWN

První a asi jediný profesor herního průvodcovství na světě. Ve svých článcích a knihách spojuje hluboký teoretický background s vřelostí a praktickým zaměřením. Sám působil řadu let jako herní průvodce dětí na dobrodružném hřišti, než se vydal na akademickou dráhu. Intervence jeho žáků (částečně pod jeho vedením) v rumunských sirotčincích tvoří snad nejneuvěřitelnější a nejdojemnější příběh o síle hry, s jakým jsme kdy setkali. Přátelský v komunikaci, ochotně nám dovolil použít jeho tabulku přínosů hry v naší knize.

Melvin KONNER

Naprosté zjevení. Nikdo jiný nedokáže propojovat tolik vědních disciplín, především evoluční biologii, vývojovou psychologii, antropologii a neurovědu. Chcete-li porozumět tomu, co vše o dětech vybádala současná věda, nestudujte pedagogiku, ale přečtěte si raději Konnerovo životní dílo The Evolution of Childhood. Silné závěry, překvapivé souvislosti, nádherný jazyk. Kniha je ale poněkud pro náročnější čtenáře, místy odborně hutná, téměř 1000 stran dlouhá (posledních 100 je ale seznam použité literatury…).

„NEJCHYTŘEJŠÍ savci (primáti, kytovci, sloni a masožravci) jsou zároveň NEJHRAVĚJŠÍ a tyto dva znaky se pravděpodobně vyvinuly ve vzájemné závislosti." 

JAAK PANKSEPP

Jeden ze zakladatelů neurovědy a přitom originální myslitel a velký obhájce svobodné hry. Studoval hru na pokusech s potkany, ale ve svých článcích a rozhovorech ji prosazoval i u dětí, zvláště v její bojové podobě. Ukazoval, jak převládající přístup k indikaci a medikaci ADHD pomocí silných léků je nejenom přehnaný, ale také rizikový. Na úrovni mozku hru popisoval jako pozitivní primární emoci.

"V určitém bodu naší historie primátů měly děti hodně společníků, se kterými si svobodně a do sytosti hrály v přírodním prostředí. Ten čas je pryč.

GEORGE EISEN

Židovský historik. Zmapoval hru v době holokaustu, v ghettech i koncentračních táborech. Jeho kniha není pro každého, je to děsivé a přitom fascinující čtení. Ukazuje, jakou roli na sebe bere hra v extrémních situacích a jak dětem pomáhá přežít.

PETER GRAY

Vývojový psycholog a velký propagátor sebeřízeného učení. Jeho syn navštěvoval jednu z nejslavnějších svobodných škol světa, Sudbury Valley School. Grayovy eseje přeložené do češtiny byly vydány knižně pod titulem Svoboda učení. Jeho anglická kniha Free to learn je však ještě lepší: skvěle napsaná, myšlenkově provokující. Svobodná hra je pro něj nejpřirozenějším způsobem učení.

„Potřeba svobodně si hrát je
základní, biologická potřeba."
 

STUART BROWN

Původně lékař a psychiatr, později zasvětil svůj život studiu hry a osvětě o jejím významu. Založil National Institute for Play. Během svého života sebral přes 6000 „herních historií“ různých lidí od mnohonásobných vrahů až po držitele Nobelovy ceny. Jeho kniha Play - How it shapes the Brain, Opens the Imagination, and Invigorates the Soul - populárně shrnuje poznatky o hře z různých pohledů. Například proč děti i dospělí potřebují své "bojové" hry.

„Hra je jednou z nejpokročilejších metod, jakou vynalezla příroda k tomu, aby komplexní mozek mohl poskládat sám sebe."

GORDON BURGHARDT

Biopsycholog a etolog studující hru u zvířat. Předkládá a vysvětluje vlastní definici hry, která mu posléze umožňuje identifikovat hru nejen u savců, ale i u těch druhů zvířat, kde ji před ním hledal málokdo: klokanů, ptáků, ještěrek, ryb atd. The Genesis of Animal Play je náročná kniha spíše pro odborníky.

PENNY WILSON

Herní průvodkyně s bohatou vlastní praxí a přitom velkým nadhledem. Pracovala na dobrodružných hřištích, vedla supervize mladších kolegů, školila a přednášela. Po turné ve Spojených státech dále poptávali její znalosti a zkušenosti a tak sepsala The Playwork Primer. Tato útlá a prostá brožurka je zároveň čtivá a nadupaná know-how britských herních průvodců.

 

NAOMI ALDORT

„Svoboda není bezbřehá."

VIDEA

Která stojí za shlédnutí

Sir Ken Robinson

 Changing School Paradigms 

Sir Ken Robinson

 How to escape education's death valley 

Peter Živý

 Intuitivní pedagogika 

Peter Živý

Hra umí spojit pohyb, myšlení i cítění 

Dětské hřiště

Coolest New Playground

Hra na šrotovišti

Dětské hřiště, které podporuje svobodnou hru během přestávek ve škole. Jaké byly výsledky výzkumu? Je ohromné, jak moc dokáže "obyčejná" dětská hra.