SVOBODNÁ HRA

 ... rozvíjí děti
právě tam, kde potřebují

PROLISTUJ 
SI KNIHU

"Dovolme dětem, aby ve hře objevily své
silné stránky a 
staly se samy sebou."

Náš tým

JUSTINA

je v našem týmu kreativec a snílek.  Původně je sice učitelka geologie a biologie, ale víc než kameny teď řeší publikace pro děti, metodiky pro učitele a lektoruje semináře pro rodiče, pedagogy a další průvodce dětí. Tvoří aktivity pro weby ucimesevenku.cz, jdeteven.cz a také svobodnahra.cz. Doma si s dětmi víc hraje než se učí a po nocích píše články do časopisů a blogů. Potkat se můžeme například každý měsíc na stránkách Krásného roku.

PETR

je naopak spíše teoretik a hledač souvislostí. Přečetl přes 100 knih a výzkumů, proč si děti hrají a jak se učí. Vystudoval filosofii, ale dnes se zabývá vzděláváním a environmentální výchovou. Zajímá ho, proč si děti hrají, jak se učí a proč potřebují kontakt s přírodou. Pro Ministerstvo životního prostředí napsal popularizační knihy Děti venku v přírodě, ohrožený druh? a Tajemství školy za školou. Působí jako ředitel vzdělávacího centra TEREZA a předseda Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina. Když může, uteče lézt do hor nebo alespoň do skal.

+ RÓZI, PROKOP, SÁRA a VÍTEK

TEORIE 

PROČ DĚTI POTŘEBUJÍ
SVOBODNOU HRU?

Nahlédněte do knihy: