PETER GRAY - SVOBODA UČENÍ

 

(str. 76) Hodnota hry. Svoboda skončit je zásadním aspektem při definici hry. Hra našemu druhu slouží k mnoha  účelům. Je to cesta, kterou děti rozvíjejí své fyzické, intelektuální, emocionální, sociální a morální dovednosti. Je to cesta tvorby a udržování přátelství. Navíc navozuje dětem i dospělým takový stav mysli který je velmi vhodný pro náročné myšlení, bystré řešení problémů a pro všechny tvůrčí snahy.

Prvním poznatkem, které podle mého názoru stojí za zapamatování. Prvním poznatkem je, že vlastnosti hry mají co do činění s motivací a mentálním postojem a ne se zjevným chováním. Dva lidé si mohou házet míčem, zatloukat hřebíky nebo psát na počítači a přitom to pro někoho bude hra a pro jiného už ne. Z jejich výrazů a z detailů jejich činností můžeme usuzovat na to, proč dělají to, co dělají, a na jejich přístup k této činnosti.

Druhým poznatkem ohledně definice je, že hra nemusí být nutně "všechno, nebo nic". Hra se může mísit s ostatními motivy v poměru kdekoliv od 0 do 100%. Čistá hra se mnohem častěji vyskytuje u dětí než u dospělých. V dospělosti se hra totiž více mísí s ostatními motivy, což je způsobeno životními povinnostmi dospělých. To je důvod, proč v běžné konverzaci o dětech říkáme, že si "hrají", zatímco o dospělých říkáme že mají "hravý přístup" nebo "hravého ducha". Podvědomě o hravosti uvažujeme jako o otázce míry. Samozřejmě neexistuje způsob pro měření těchto věcí, ale mohu odhadnout, že psaní tohoto blogu je z 80% hra.

Třetím poznatkem pak je, že hra není definována jediným znakem. Častěji bývá definována spojením několika různých znaků. Lidé, kteří se definování hry věnovali přede mnou, pár takových vlastností popsali, ale všechny by se daly shrnout zhruba do těchto pěti vět:

1. Hru si vybíráme sami a sami ji také řídíme.

2. Hra je aktivita, u které je činnost samotná ceněná více než výsledek.

3. Hra má strukturu nebo pravidla. Ne nezbytně pevně daná, ale často vycházející z charakteru hráčů.

4. Hra je nápaditá a není striktní. V určitém smyslu je odtržena od "skutečného" života.

5. Hra vyžaduje aktivní, pozorný, ale také nestresující stav mysli.

 

Dále doporučujeme začíst se v knize např.: 

Děti jsou přírodou navrženy tak, aby se vzdělávaly samy. (str. 20)

Sledování malých dětí při učení může způsobit revoluci v našich názorech na vzdělávání. (str. 23)

Děti si osvojí vše potřebné, aniž by je někdo systematicky vyučoval. (více na str. 31)

Věková segregace narušuje přirozené způsoby dětského učení. (str. 58)

Věkově smíšená hra je méně soutěživá, kreativnější a více napoáhá k procvičování nových dovedností. (str. 63)

Starší děti jsou vynikajícími pomocníky a rádci, částečně proto, že nepomáhají nebo neradí příliš. (str. 68)

Hra zlepšuje řešení problémů tím, že zvyšuje naši představivost. (str. 86)

I v tom nejhorším prostředí, v nacistickém táboře smrti, si děti hrály. (více na str. 91)

Výchovná síla hry spočívá v její zdánlivé banalitě. (více na str. 94)

Mláďata zvířat trénují své dovednosti pro přežití prostřednictvím her. (více na str. 94)

Lidská mláďata se prostřednictvím hry cvičí v celé řadě dovedností, včetně těch, které jsou specifické pouze pro kulturu, v níž se narodili. (více na str. 96)

Podstata hry je vždy v souladu s dovedností, kterou má rozvíjet. (více na str. 98)

Se vzestupem zemědělství se rodičovský styl změnil z důvěřujícího na direktivní a panovačný. (více na str. 104)

Podmínky moderní doby podporují direktivně-ochranářský styl rodičovství. (více na str. 106)

Proč ubývá důvěřujícího rodičovství a dětské svobody? (více na str. 108)

Jak být důvěřujícím rodičem v dnešní době. Vaše dítě určuje směr, ale vy stanovujete prostor. (více na str. 116)

S nástupem zemědělství a později průmyslu se z dětí stali nucení pracovníci. Hry a prozkoumávání byly potlačeny. Svéhlavost, která byla vždy ctností, se stala neřestí, jež musela být z dětí vymlácena. (více na str. 141)

V posledních letech se metody používané ve školství zmírnily, ale základní předpoklad se nezměnil. Učení je stále definováno jako dětská práce a jsou používány silově asertivní prostředky, aby děti přiměly tuto práci vykonávat. (více na str. 146)

Nucené vzdělávání narušuje dětské schopnosti vzdělávat se. (více na str. 164)

Blog Freedom learn - Peter Gray https://www.psychologytoday.com/blog/freedom-learn